مشاهده جمعیت فرزند تهرانی رودخانه کنار رودخانه

مشاهده: جمعیت فرزند تهرانی رودخانه کنار رودخانه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دومین هیبرید موفق حیوان-انسان

محققان دانشگاه “استنفورد” جهت ایجاد یک هیبرید گوسفند-انسان، سلول‌های بنیادی انسانی را به داخل بدن جنین حیوان گزینش شده، وارد کردند. 

دومین هیبرید موفق حیوان-انسان

دومین هیبرید موفق حیوان-انسان

عبارات مهم : اندام

محققان دانشگاه “استنفورد” جهت ایجاد یک هیبرید گوسفند-انسان، سلول های بنیادی انسانی را به داخل بدن جنین حیوان گزینش شده، وارد کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، به دنبال نتیجه های تحقیق هیبرید یک انسان و خوک که سال گذشته انجام شد، امسال یک تیم از محققان دانشگاه “استنفورد” یک هیبرید گوسفند– انسان ایجاد کرده اند.

محققان می گویند نشانه از ایجاد هیبرید انسان- حیوان این بود که دریابیم که آیا ممکن است اعضای انسان ها در حیوانات رشد کند تا جایگزین اندام های معیوب در بدن انسان ها شوند یا خیر.

دومین هیبرید موفق حیوان-انسان

در این صورت بدن بیماران اندام ها را رد نمی کند، لیکن سلول هایی که جهت ایجاد آنها استفاده شده است هست، سلول های خودشان خواهد بود. محققان در آزمایشات خود از یک گوسفند استفاده کردند، لیکن “لقاح مصنوعی” (IVF) گوسفندان ساده تر از خوک ها است و اندام های بدن گوسفندان تقریبا هم اندازه اندام های بدن انسان ها هستند.

مراحل ایجاد یک هیبرید با جمع آوری سلول های بنیادی انسان شروع می شود که این سلول ها می توانند درون هر نوع اندامی رشد کنند. سپس، جنین یک حیوان مانند خوک یا گوسفندی گرفته می شود و DNA آن جهت غیر فعال کردن بخشی که به طور معمول مسئول ساخت اندام مورد نظر به عنوان مثال، کبد هست، عوض کردن می کند.

محققان دانشگاه “استنفورد” جهت ایجاد یک هیبرید گوسفند-انسان، سلول‌های بنیادی انسانی را به داخل بدن جنین حیوان گزینش شده، وارد کردند. 

سپس سلول های بنیادی انسانی به بدن جنین وارد می شوند و در مرحله بعد جنین به رحم حیوانی که آن را اهدا کرده هست، انتقال یافته می شود. به این ترتیب یک اندام انسانی مانند کبد، می تواند در داخل بدن حیوان مورد نظر رشد کند.

محققان اظهار داشتند که در این تحقیق، تنها یک صدم درصد از سلول ها در بدن جنین گوسفند، متعلق به انسان بودند و بقیه سلول های خود گوسفند بودند. خیلی زیاد از یک صدم درصد حتی شاید تا یک درصد سلول انسانی مورد نیاز است تا در واقع یک اندام رشد کند. این جنین ها مجاز به بالغ شدن، نشدند و بعد از 28 روز رشد، این جنین ها کشته شدند

دومین هیبرید موفق حیوان-انسان

واژه های کلیدی: اندام | حیوان | محققان | گوسفند | گوسفند | حیوانات | بدن انسان | سلول های بنیادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs